Шлайфаните бетонни подове са подходящи за места с тежък и интензивен трафик.  Притежават висока износоустойчивост, устойчивост на удари  и лесно се поддържат. Подовете от шлайфан бетон са екологично и трайно решение на сравнително ниска цена спрямо други видове индустриални подове.

Предимства на настилките от шлайфан бетон

Шлайфаният бетон се обработва с моторни заглаждачи след полагане на повърхностен слой от повърхностен втвърдител по метода „мокро към мокро“ или „сухо към мокро“. Заглажда се и се полира до постигане на равна, гладка, плътна и много твърда повърхност, която се третира със специални течни втвърдители и влагозадържаши мембрани . Постигнатата повърхност е с по-голяма здравина, по-дълъг експлоатационен период и сравнително ниска цена. Шлайфаният бетон се прилага най-често при изграждане на подове в складове, логистични центрове, индустриални и все по-често в жилищни сгради. Подовете от шлайфан бетон също така могат да бъдат оцветявани по избор с оглед постигане на декоративен финиш.

При правилно оразмеряване и проектиране шлайфаните подови настилки могат да са много надеждни, трудно се драскат, не се деформират и не променят структурата. Дори да се повредят, поправката им е изключително лесна и евтина. Ако се поддържат по-подходящ начин, шлайфаните подови настилки могат да бъдат в експлоатация повече от 100 години, което е непостижимо, при който и да е друг вид подови настилки.

Новите тенденции в изграждането на бетонни настилки е да се проектират и изграждат т.нар. „супер яки безфугови бетонни подове“ . Същите могат да имат по-малко сечение поемащо  по-големи натоварвания спрямо стандартните бетонни подове с рязани фуги. Въпреки малко по-високата си цена са за предпочитане тъй като изискват по-лесна поддръжка и не предполагат компрометиране на рязаните фуги поради липсата на такива. Това ги прави изключително предпочитани в сгради с висок и интензивен трафик, където спирането на експлоатацията за евентуални репарации на настилката е критично и скъпо струващо – например логистични центрове.

Шлайфан бетон
Шлайфан бетон

Технология на шлайфания бетон:

1. Полагане на бетон – в този първи етап бетона се полага чрез бетон помпа или директно в зависимост от даденостите на обекта;

2. Вибриране и изтегляне на бетона – в този етап бетона се вибрира и изтегля чрез виброрейка – първоначалното премахване на въздуха попаднал в бетона;

3. Изтегляне и нивелиране – чрез SOMERO Copperhead XD 3.0 – определяне и задаване на нивото посредством лазерна технология;

4. Посипване на повърхностен втвърдител – Специална машина със специален дозатор и различен обсег на количеството улеснява, оптимизира и подобрява процеса на полагане на посипката. Тук е необходимо да се уточни точното количество което ще бъде положено на всеки квадратен метър от бетонната настилка.
5. Шлайфане на бетона :

а) Фаза „Тава”.Тук в този първи етап от изшлайфането на бетона се набива повърхностния втвърдител в бетона и се създава яка спойка помежду им. Използват се най-различни технически средства като единични Тремикс хеликоптери с различни по големина тави, Вакер-двоен хеликоптер с димаетър 2 х 100 см. , БТС-двойни хеликоптери с висок коефициент на полезно действие.

б) Фаза „Перка”. Това е втория етап на изшлайфането на бетона при който се създава окончателният вид на бетонната настилка и се постига естетически ефект. Използват се същите мощности както при предния етап само, че вече вместо тава като накрайник се използва перка за по-точно и по естетически издаржано изпълнение.

6. Полагане на импрегнатор- Това е етапа в който се полага импрегнатора – разтвор на водна основа, който запечатва и предпазва прясно положените настилки и предава завършен и естетически вид.

7. Направа и обработка на фуги – Фугите се срязват с цел предотвратяване естественото напукване на бетона. Характерно за бетонната смес е това, че колкото повече тя си взаимодейства с температурните промени толкова повече увеличава линейното си разширение. Чрез фугите недостатъците на това разширяване се предотвратяват. След това самите фуги подлежат на обработка и почистване със специални прахосмукачки Керхер.