Шлайфан бетон

Подготовка на основата

Основата на която предстои полагане на бетонова настилка е предварително подготвена. Тя е почистена, изравнена и положено полимерно лепило за връзка стар – нов бетон. След извършен монтаж на еластичен отделител по стени и колони се пристъпва към монтаж на армировъчна заварена мрежа.

Полагане на бетонната смес

Направата на качествена бетонна настилка най – вече зависи от вложените материали – армировка и бетонна смес. Според вида на заварената мрежа и класа на бетона се определя и характеристиката на бетонната плоча. Използваната бетонна смес обикновено е клас B25, но при под с по – високо натоварване е препоръчително клас B30. Бетонната настилка с вложени полиепропиленови фибри е дисперсно армирана и придобива по-висока водонепропускливост, удароустойчивост, мразоустойчивост и повишава нейните експлоатационни характеристики. Машинното непрекъснато бетониране е необходимо и осигурява прецизно нивелиране и уплътняване на цялата площ с което се постига по – добър краен резултат.

Полагане на повърхностен втвърдител, шлайфане и полиране

В направата на индустриални подови настилки важен момент от процеса на изграждане е полагане на повърхностен втвърдител, шлайфане и полиране. Машинната обработка се извършва с помощта на специализирана техника – хеликоптери в строго определен момент и степен на втвърдяване на бетона. Ранното шлайфане на бетонната повърхност води до денивелация, а при късното шлайфане се получават локални пресъхвания. Затова голяма важност при изграждане на подовата настилка да се спази непрекъсността на процеса, времето на втвърдяване на бетонната смес, полагането на повърхностния втвърдител и климатичните условия.

Полагане на импрегниращо покритие

След извършено машинно шлайфане, за защита на бетоновата повърхност се пристъпва към полагане на импрегниращо покритие. Импрегнирането трябва да бъде равномерно с необходимата дебелина. След извършено импрегниране новата бетонна настилка е уплътнена, водонепропусклива, устойчива срещу надиране и механично изтриване, предотвратява развитието на бактерии, плесени и появата след време на петна.

Изрязване на привидни фуги

Последна стъпка в изграждане на шлайфана бетонова настилка е изрязване на фуги и запълване с полиуретанов пълнител с цел предотвратяване от появата на пукнатини в следствие на изменения предизвикани от съсъхване или температурни разлики.

Шлайфан бетон в процес
Обработка на шлайфан бетон
В процес шлайфан бетон
Наливане на шлайфан бетон
Двойна машина обработва шлайфан бетон
Шлайфан бетон в хале